href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
JAUNS KOMERCDĀRĪJUMU REGULĒJUMS
Drukāt

No 2010.gada 1.janvāra Latvijā ir jauns komercdarījumu regulējums – tika ievests „komercdarījuma” jēdziens, kā arī īpašie noteikumi atsevišķiem komersantu līgumiem.

Grozījumi Komerclikumā nosaka, ka komercdarījums ir komersanta darījums, kas saistīts ar tā komercdarbību. Ja darījums ir atzīstams par komercdarījumu, tad tam būs piemērojami šādi vispārīgie komercdarījumu noteikumi:
 • aizturējuma tiesības - komersants būs tiesīgs aizturēt cita komersanta lietas, kamēr nav apmierināts aizturētāja prasījums, kā arī apmierināt savu prasījumu, pārdodot aizturēto lietu izsolē.
 • no komercdarījuma izrietošiem prasījumiem noteikts saīsinātais noilgums (trīs gadi).
 • ja komersants atsavina viņam nepiederošu lietu uz komercdarījuma pamata, ieguvējs iegūs īpašuma tiesības uz šo lietu, izņemot, ja ieguvējam bija zināms, ka lieta nepieder komersantam.
 • komersantam - komisionāram, ekspeditoram, kā arī glabātājam - piešķirtas likumiskās rokasķīlas tiesības uz viņa valdījumā esošo lietu. Ķīlas ņēmējs, kuru parādnieks nav apmierinājis, būs tiesīgs pārdot rokasķīlas priekšmetu izsolē.
 • ir reglamentēti konosaments, kravas pavadzīme un noliktavas zīme - kā pierādījums komersantu noslēgtajam pārvadājuma, ekspedīcijas vai komerciālā glabājuma līgumam.
 • komersantu attiecībās būs jāņem vērā arī komerciālās paražas.
 • starpniekkomersantam (komercaģentam, māklerim, komisionāram, ekspeditoram u.tml.) būs tiesības prasīt atlīdzību arī tad, ja tā nav nolīgta.
 
Tāpat Komerclikumā tika ietverts īpašais regulējums šādiem komercdarījumiem:
 • komerciālā pirkuma līgums
 • komerciālās komisijas līgums
 • ekspedīcijas līgums
 • komerciālā glabājuma līgums
 • līzinga līgums
 • faktoringa līgums
 • franšīzes līgums.
 
Tomēr arī jebkuri citi, Komerclikumā tieši nenosauktie komersantu darījumi (piemēram, pārvadājuma vai būvniecības līgums), var būt „komercdarījumi” un, līdz ar to, pakļauti augstākminētajam komercdarījumu regulējumam.
 2024, May
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    Soodsad kodulehed