href="http://www.reitingi.lv" target="_blank"> src="http://www.reitingi.lv/co unt.php?id=1961&bilde=3" alt="Latvijas Reitingi" title="Latvijas Reitingi" border="0px">
 
 
     LAT           RUS           ENG     
 
 
JURIDISKIE PAKALPOJUMI
JAUNUMI
ADVOKĀTU BIROJS
KLIENTU ATSAUKSMES
KONTAKTI
JAUTĀJIET MUMS
 
JAUNUMI
Drukāt

2023

2023g. 2. maijā Ministru kabinets nolēma virzīt uz Saeimu Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Repatriācijas likumā un Imigrācijas likumā, kas paredz repatrianta statusa saņēmējiem un viņu ģimenes locekļiem piešķirt termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem, pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķirot, ja šo piecu gadu laikā persona nepārtraukti uzturējusies Latvijas Republikā un apguvusi valsts valodu vismaz A2 līmenī.

Likumprojekti paredz arī pārejas periodu, pēc kura beigām tiek pārtraukta materiālā pabalsta piešķiršana repatriantiem, kā arī pārejas periodu, pēc kura beigām Repatriācijas likuma darbība tiek pārtraukta.

Šobrīd repatriantam uz pirmā iesnieguma pamata tiek piešķirta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, dodot iespēju personām pastāvīgi uzturēties Latvijā, brīvi ceļot Šengenas līguma dalībvalstu zonā, saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un citas sociālās garantijas, iepriekš nepierādot ne to, ka persona tiešām dzīvo Latvijā, ne arī valsts valodas zināšanas.

Projektā paredzēts, ka, sākot no 2023. gada 1. jūlija, labvēlīga lēmuma gadījumā repatriantiem piešķirs termiņuzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību uz pieciem gadiem.

No 2023. gada 1. jūlija  paredzēts izslēgt arī Repatriācijas likuma normas par materiālo un sociālo palīdzību repatriantiem.

Tāpat paredzēts, ka Repatriācijas likuma normas par repatrianta un viņa ģimenes locekļa statusa piešķiršanu zaudē spēku 2024. gada 1. janvārī. Turpmāk latviešu vai lībiešu izcelsmes trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem būs tiesības pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā. Imigrācijas likumā noteiktais regulējums nepieļauj tik plašu ģimenes locekļa kategoriju uzskaitījumu kā Repatriācijas likums.

2021

Сенат Верховного суда Латвии оставил в силе решение не регистрировать репатриантку в первоочередном списке на получение жилого помещения внаем.

Сенат 16 февраля 2021 года оставил без изменений решение окружного Административного суда, которым признано обоснованным решение Рижской думы не регистрировать репатриантку в очереди на получение жилого помещения внаем в первую очередь. Сенат признал обоснованным вывод низших судебных инстанций, что в данном случае указанная норма не применима, поскольку заявительница из Латвии выехала после установленного законом срока.

Репатриантка обратилась в Рижскую думу прося зарегистрировать её как репатриантку для получения помощи в получении в наём жилого помещения в первую очередь. Её просьба была отклонена. Было установлено, что заявительница выехала из Латвии после 4 мая 1990 года, будучи совершеннолетней, и в отношении её не выполнены условия помощи в получении квартиры. Кроме того, представленные документы подтвердили, что заявительница выехала из Латвии 23 августа 1990 года с целью сопровождать родственницу в США на лечение. Не соглашаясь с решением Думы, заявительница обратился в суд с заявлением.

Сенат нашел, что в деле не оспаривается, что заявительница является репатрианткой, будучи признана таковой решением Управления по делам гражданства и миграции в 2014 году. Тем не менее, Сенат указал, что в законе "О помощи в решении квартирных вопросов" перечислены лица, которые обеспечиваются жилым помещением в первую очередь, в том числе закон предусматривает, что жилым помещением в первую очередь обеспечиваются те репатрианты, которые уехали из Латвии в период до 4 мая 1990 года и которым не представляется возможным в установленном законом порядке поселиться в занимаемые ими до выезда из Латвии жилые помещения.

В деле не оспаривается, что заявитель выехала из Латвии 23 августа 1990 года, то есть после установленного законом срока. Таким образом Сенат пришел к выводу, что суд обоснованно отклонил заявление, потому что на заявительницу не распространяется правовая норма закона "О помощи в решении квартирных вопросов", которая дает право зарегистрироваться репатриантам для получения помощи в найме жилого помещения в первую очередь.

 

15 февраля 2021 года в деле SKA-572/2021 (A420165819) Сенат Верховного суда отменил решение Окружного административного суда, по которому Управление по делам гражданства и миграции было обязано зарегистрировать заявителя в качестве гражданина Латвии. Сенат признал, что окружной суд необоснованно придал значение только тому факту, что бабушка и мать заявителя были зарегистрированы как граждане Латвии, но не оценил, подтверждают ли доказательства принадлежность бабушки заявителя к гражданам Латвии на 17 июня 1940 года. Дело возвращено в Окружной административный суд.

В деле заявитель ходатайствовал о регистрации его в качестве гражданина Латвии на том основании, что он был потомком лица, которое было гражданином Латвии 17 июня 1940 года. Управление по делам гражданства и миграции отказало заявителю в регистрации в качестве гражданина Латвии, поскольку доказательства не подтверждали принадлежность бабушки заявителя к гражданам Латвии на 17 июня 1940 года. Однако окружной суд обязал Управление предоставить заявителю гражданство, отметив, что Управление, предоставив гражданство бабушке и матери заявителя, уже оценило принадлежность бабушки заявителя к латвийским гражданам на 17 июня 1940 г., и не приняло решения о лишении бабушка заявителя и его матери гражданства.

Сенат признал, что регистрация бабушки заявителя как гражданки Латвии сама по себе не является преюдициальным фактом, что она была гражданкой Латвии уже 17 июня 1940 года. Тот факт, что бабушка была зарегистрирована, не исключает того, что она не может доказать, что она была гражданкой на 17 июня 1940 года.

Сенат также признал, что тот факт, что Управление не отменило административные акты, согласно которым бабушка и мать заявителя были зарегистрированы как граждане Латвии, не может служить основанием для продолжения практики регистрации детей в качестве граждан Латвии без соблюдения необходимых условий.

 

 

 

 2024, February
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  


 
 
ZVANIET! +371 67035381.    Soodne koduleht